Členství


Členství v BA
 • Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
 • Pro kapely je možno využít institut kolektivního členství za 500 Kč, každý z kapely obdrží průkazku a bude dostávat vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na adresu kapelníka) a samozřejmě bude mít i všechny další výhody vyplývající z členství.
 • Dalším typem členství je pořadatelské členství za 500 Kč, pořadatel dává členům BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň 20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách vydávaných BAČR.
 • Pro sponzory BA je určen institut doživotního členství za 5.000 Kč.
 • Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající se kolektivního, pořadatelského a sponzorského členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na některých akcích.


 • Výhody členství
 • slevy ve vybraných obchodech s hudebninami
 • zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně
 • zařazení do databáze členů - v případě zájmu možno e-mailem zasílat pozvánky na akce
 • možnost zapůjčení aparatury
 • sleva na vstupném na Banjo Jamboree a některé další festivaly a akce


 • Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze složenkou na adresu BAČR, Hana Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo převodem na účet 108596029/0300. Zájemce o ostatní typy členství prosíme o kontaktování Hanky Hyšplerové (kontakt viz níže), který s nimi domluví podrobnosti.

  Hana Hyšplerová (evidence členů)
  mobil: 739 449 631
  (pokud možno odpoledne mezi 16–18.00 h),
  e-mail: hana.hysplerova@seznam.cz